Actievoorwaarden L'OFFICIEL NL 80

Actievoorwaarden: Om het tachtigste nummer van L’OFFICIEL NL-magazine in stijl te vieren geven wij maar liefst tachtig cadeaus weg.

Actievoorwaarden L'OFFICIEL NL #80  –  19 maart t/m 14 mei 2018

1. Deze actie is opgezet door L'OFFICIEL Nederland.
2. De actieperiode om deel te nemen is geldig van 19 maart t/m 14 mei 2018. De winnaar wordt een week na deze periode gecontact.
3. De actie is toegankelijk voor iedereen door het registratieformulier in the vullen.
4. De actie geldt voor 13 verschillende prijzen te winnen via lofficiel.nl/actie.
5. De gewonnen prijzen zijn niet om te wisselen voor andere prijzen.
6. L'OFFICIEL Nederland behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Dit zal worden medegedeeld op deze pagina.
7. Deelnemers die aantoonbaar misbruik - ter beoordeling aan L'OFFICIEL Nederland - maken van deze actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
8. Deze actie is uitsluitend geldig binnen Nederland en niet inwisselbaar voor geld.
9. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10. L'OFFICIEL Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- en/of zetfouten.
11. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een bindend besluit worden genomen door L'OFFICIEL Nederland.
12. Contactgevens worden opgeslagen door L'OFFICIEL Nederland wanneer "Ja!" is geantwoord op de vraag: "Houd me op de hoogte van andere acties!"
13. De winnaar zal via email worden benaderd.
14. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
15. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op www.lofficiel.nl.