10 JAAR L'OFFICIEL NL

Door een kunstzinnige lens: panterpronkstukken

Ter ere van het 10-jarige bestaan van L'OFFICIEL NL lichten we onze favorieten uit.
Reading time 1 minutes

Eks’tase, zie extase. (…) Exta’se (extaze)(<Fr.-Gr.), v., 1. toestand van buiten zichzelf zijn; verrukking, opgetogenheid, geestvervoering: in extase geraken; gevoel dat zich meester maakt van hippe vogels met een feilloos oog voor blinkende kleinoden, altoos behept met een collectieve verzamelwoede van dergelijke begerenswaardigheden, dikwijls samengaand met extreme transpiratie en overmatige prikkeling van de speekselklieren;–2. lett.: vervoer van zulke niet zelden zeldzame waardevolle goederen naar externe gebieden, c.q. de jacht op schaarse schatten. In dit opzicht is de poging tot verovering dezer goederen een onvervalst wedijveren met goden van de jacht uit het dierenrijk, zoals de in soepel- en lenigheid ongeëvenaarde panter. Het in bezit krijgen van een schat met hierop afgebeeld een dergelijk gevlekt en krachtig lid van de familie der grote katachtigen, huisdier van het al even krachtige juwelenmerk Cartier, geldt als het summum van extase en verschaft de winnaar derhalve een instemmende hoofdknik en meestentijds klaterend applaus van medecollectioneurs. 

Contributors:

Fotografie: Blommers / Schumm
Productie: Nicolette Goldsmann, Maarten Borst en Tanne Gielen
Styling: Maaike Staal
Videografie: Studio Insane, Simon Thiselton
Tekst: Annemiek van Grondel

Tags

kunst
cartier
kunstfilm

Lees ook

Aanbevolen voor jou